کارگروه‌های انجمن

فهرست کارگروه‌های انجمن صنفی
1- چاپ و توزیع
2- مجلات تخصصی
3- مالیات و بیمه
4- آموزش و تحقیقات
5- ورزش
6- رفاهی
7- آگهی و اطلاع رسانی
8- حقوقی و قضایی

 

ردیف نام ونام خانوادگی نام نشریه کارگروه پیشنهادی
1 نرجس نوحه سرا هفته نامه ملت مالیات و بیمهآگهی و اطلاع رسانی رفاهی
2 مهدی بیگلری عصرارتباط چاپ و توزیع
3 علیرضا کیوان فر سرخط مجلات تخصصی
4 جواد آذرنگار بشارت نو آگهی و اطلاع رسانی
5 خانم محسنی فر رسانه مهین امروز آگهی و اطلاع رسانی
6 فرشاد قوشچی کشاورزی و توسعه پایدار آموزش و تحقیقات
7 مهرداد بوستانچی دانش تبلیغات مجلات تخصصی
8 علی سبزواری جدول کتیبه چاپ و توزیع
9 محمود اروج زاده ماهنامه دنیای کامپیوتروارتباطات رفاهی آگهی و اطلاع رسانی
10 فرهاد جوادی اقدم صنعت صدا و تصویر رفاهی آموزش و تحقیقات
11 یحیی رضوی ماهنامه پزشکی آگهی و اطلاع رسانی رفاهیآموزش و تحقیقات

مجلات تخصصی

12 عبدالرضا وثوقی کرمانی   آگهی و اطلاع رسانی
13 علی محمدی گل گلاب جاده های سبز آگهی و اطلاع رسانی
14 علیرضا بیژنی  اول هتل و تشریفات آگهی و اطلاع رسانی امور رفاهیمالیاتی و بیمه

ورزش

مجلات تخصصی

15 علیرضا صالحی درجزینی پایگاه خبری افتانادیده بان فناوری  آگهی و اطلاع رسانی آموزش و تحقیقات
16 فائزه کاظمی تریبون آگهی و اطلاع رسانی
17 حسن شهنواز مجله همگام با کشاورزی آگهی و اطلاع رسانی
18 بابک کلانی سبزینه چاپ و توزیع
19 احمد فاضلی آینده سالم آگهی و اطلاع رسانی
20 فریبا یار احمدی شبکه پردازان آموزش و تحقیقاتآگهی و اطلاع رسانی
21 علی اکبر علیان نژادی فودنا رفاهیآگهی و اطلاع رسانی
22 امیرسامان اسکندری صنعت غذا و کشاورزی ورزش
23 فرشید نوروزخانی نشریه حفاظت و ساختمان آگهی و اطلاع رسانی امور رفاهیآموزش و تحقیقات

ورزش

مجلات تخصصی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *