قوانین مهم

حداقل دستمزد کارکنان رسانه در سال 1402 + بخشنامه دستمزد 1402

ما در این مقاله قصد داریم درباره تغییرات دستمزد و افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. تا انتهای مقاله همراه ما باشید. اکثریت افراد جامعه در مشاغل مختلف چه در بخش خصوصی و چه در بخش آزاد مشغول به کار هستند. افراد در ازای کاری که انجام می‌دهند به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه حقوق دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه ما در کشورمان تورم داریم، هر سال بر اساس مصوبه‌ای که از سوی وزارت کار منتشر می‌شود، میزان افزایش حقوق کارکنان در بخش‌های دولتی و خصوصی مشخص می‌گردد. از این رو، کارفرمایان می‌توانند با استناد بر میزان حقوق مشخص شده از سوی وزارت کار، حقوق کارکنانشان را افزایش دهد.

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

بعد از ساعت‌ها جلسه و مذاکره در نهایت میزان وزارت کار حداقل میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ را مشخص کرد. پس از اطلاعیه‌ای که این وزارت خانه منتشر کرده حداقل دستمزد یک کارگر، ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به مبلغ ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده است.

همچنین در همین رابطه حق مسکن در نظر گرفته شده برای کارگر ۹۰۰ هزار تومان و و بن کارگری یک میلیون و صد هزار تومان است. در واقع می‌توان گفت که حق مسکن کارگران در مقایسه با سال گذشته ۳۸.۲۴ درصد، حق بن نقدی ۲۹.۴۱ و حق اولاد ۲۷ درصد افزایش داشته است.

بخشنامه حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲

شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ حقوق در سال ۱۴۰۲ و نیز میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی برای کارگران مشمول قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود (قابل توجه مدیران منابع انسانی و متخصصان جبران خدمت سازمان ها):

افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲در مقطع زمانی روزانه

• حداقل مزد روزانه: ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (صد و هفتاد و شش هزار و نهصد و چهل و دو تومان)
• افزایش مزد سایر سطوح مزدی: روزانه ۲۱% مزد ثابت یا مبنا به اضافه ی روزانه ۸۳۵۹۶ ریال (هشت هزار و سیصد و پنجاه و نه تومان) به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱
• پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال
• بدین ترتیب طبق بخشنامه حداقل مزد وزارت کار میزان افزایشات حقوق و دستمزد در مقطع زمانی ماهانه (ماه ۳۰ روزه) به شرح زیر خواهد بود:
• حداقل مزد ماهانه: ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال (پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان)
• افزایش مزد سایر سطوح مزدی: ماهانه ۲۱% مزد ثابت یا مبنا به اضافه ی ۲۵۰۷۸۸۰ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱ (دویست و پنجاه هزار و هفتصد و هشتاد و هشت تومان)
• پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، ماهانه به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال (دویست و ده هزار تومان)
• مزایای رفاهی و انگیزه ای:
• بن خواروبار کارگران: ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون و صد هزار تومان) خواهد بود
• کمک هزینه مسکن ۹۰۰۰۰۰۰ ریال (نهصد هزار تومان) پیشنهاد شد که پس از تصویب در هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود.
• بدین ترتیب حق اولاد نیز برای هر فرزند ماهانه برابر با ۵۳۰۸۲۸۴ ریال (پانصد و سی هزار و هشتصد و بیست و هشت تومان) خواهد بود.

اصل بخشنامه ابلاغ شده به معاونت محترم روابط کار وزارت کار ابلاغ شده، حاوی مطالب مرتبط به همراه جزئیات مصوبه و نیز دستورالعمل اجرایی افزایش حقوق و دستمزد برای شرکت هایی که طرح طبقه بندی مشاغل را انجام داده اند، از لینک زیر قابل دانلود است:

دستورالعمل اجرایی افزایش حقوق و دستمزد

الیات بر حقوق در سال ۱۴۰۲

بر اساس مصوبه سازمان مالیاتی کشور، افرادی که در هر ماه تا سقف ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند. افرادی که بیش‌تر از سقف ده میلیون تومان درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌گردند. بر اساس این قانون افرادی که بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان در ماه درآمد دارند باید ۱۰ درصد از آن را برای مالیات کسر کنند.

افرادی که بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، باید مبلغ ۱۵ درصد از آن را برای مالیات کسر نمایند. برای افرادی که درآمدشان بین ۲۳ تا ۳۴ میلیون تومان است، حدود ۲۰ درصد از حقوقشان کسر می‌شود.

آن دسته از افرادی که بین ۳۴ تا ۵۵ میلیون تومان درآمد دارند، حدود ۳۰ درصد از درآمدشان برای مالیات کسر می‌گردد.

فرمول محاسبه حقوق در سال ۱۴۰۲

برخی از افراد تمایل دارند که بدانند از چه فرمولی برای محاسبه حقوق در سال ۱۴۰۲ استفاده شده است. در این قسمت به شما می‌گوییم که از چه فرمولی برای محاسبه دستمزد در هر ساعت، اضافه کار، دستمزد شب کاری، دستمزد روزهای جمعه، پاداش و عیدی، و سنوات ماهانه استفاده شده است. برای محاسبه دستمزد به صورت ساعت، دستمزد هر روز کار را بر ۷.۳۳ تقسیم می‌کنند.

برای محاسبه اضافه کاری در سال ۱۴۰۲، حقوق هر ساعت کار در عدد ۱.۴ ضرب شده و سپس در تعداد ساعات اضافه کاری ضرب می‌گردد. برای محاسبه دستمزد شب کاری نیز، دستمزد در هر ساعت کار را در عدد ۰.۳۵ ضرب و سپس در تعداد ساعات شب کاری ضرب می‌کنند. برای محاسبه دستمزد روزهای جمعه، دستمزد برای هر ساعت کار را در عدد ۰.۴ ضرب و سپس آن را در تعداد ساعات کار در جمعه ضرب می‌کنند.

برای عیدی و پاداش نیز سابقه کار فرد بر اساس سال را در دو برابر آخرین حقوق دریافتی وی ضرب می‌کنند. برای محاسبه سنوات ماهانه نیز سابقه کار فرد به ماه در عدد ۲.۵ ضرب و سپس ضرب در مزد روزانه وی می‌شود.

افزایش حقوق بیمه بیکاران

برخی از افراد بنا به دلایل مختلف شغلشان را از دست می‌دهند و تا پیدا کردن یک شغل جدید مشمول گرفتن بیمه بیکاری هستند. طبق قانون، بیمه بیکاری افراد حدود ۵۵ درصد از حقوق است. اگر حقوق در طول بیشتر از ۵۵ درصد افزایش داشته باشد، افزایش حقوق شامل افرادی که بیمه بیکاری را دریافت می‌کنند نیز می‌شود. اما اگر مبلغ افزایش یافته کمتر از ۵۵ درصد باشد، افزایش حقوق مشمول فرد نمی‌شود.

مرجع تعیین کننده حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲

برای خیلی‌ها این سوال پیش می‌آید که چه مرجعی حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مرجع اصلی تعیین کننده حداقل پایه حقوق برای کارگران ایرانی است. بر اساس این قانون این شورا موظف است که برخی معیارها را مشخص کند. برای مثال، این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورمی که بانک مرکزی هرساله منتشر می‌کند مسئول تعیین حداقل حقوق برای کارکنان و کارگران است. حداقل حقوق یک کارگر باید به گونه‌ای باشد که بتواند از مخارج خود و خانواده‌اش بر بیاید.
این شورا از اعضای مختلفی تشکیل شده است. این اعضا باهم همکاری دارند و بر اساس قانون و شرایط اقتصادی کشور، میزان حداقلی حقوق در سال ۱۴۰۲ را تعیین می‌کند. از طرفی این شورا باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که حقوق حداقلی کارفرما و کارگران رعایت شود. مبلغی که این شورا اعلام می‌کند باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد.

اعضای شورای عالی شامل وزیر کار، دو فرد بصیر و مطلع از مسائل اقتصادی و اجتماعی، سه نماینده از سوی کارفرمایان که یک نفر آن‌ها باید از جامعه کشاورزان باشد و سه نماینده از طرف کارگران که یک نفر آن‌ها باید از جامعه کشاورزان باشد، انتخاب می‌گردند. به جز شخص وزیر کار، سایر اعضا به صورت دوساله انتخاب می‌شوند.

در زمان تعیین حقوق باید همه اعضا در جلسه حضور داشته باشند و همه کارفرمایان باید از تصمیمی که توسط این ش. را گرفته می‌شود، تبعیت کنند. کارفرمایان باید با توجه به اطلاعیه شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را به کارگران خود بپردازند.

زمان تعیین حداقل و افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲

میزان حداقل حقوق و دستمزد در هر سال یک بار انجام می‌شود. زمان خاصی برای تعیین حقوق و دستمزد در سال در نظر گرفته نشده است. با این حال، اگر شرایط اقتصادی کشور دستخوش تغییرات قابل توجهی شود، ممکن است نیاز باشد که حداقل دستمزد مجددا تعیین و به کارفرمایان ابلاغ گردد. کارفرمایان باید اظهارنامه مالیاتی را بر اساس حداقل حقوق پرداخت شده به کارگران تکمیل و به اداره مالیات ارسال کنند.

پایه یا حداقل حقوق سال ۱۴۰۲

با توجه به میزان افزایش حقوق، حداقل حقوق ۱۴۰۲ مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.
افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲چند درصد تعیین شده است؟
پایه حقوق در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
حق سنوات چگونه محاسبه میشود؟
برای محاسبه حق سنوات ماهیانه میتوانید به آسانی از فرمول زیر استفاده کنید: ( x 2.5سابقه کار به ماه) x (مزد روزانه کارگر)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *